Relacja uczestnika tragicznej wyprawy Polskiego Klubu Alpejskiego spisana przez

Zuzannę Płończak opublikowana w Dużym Formacie, dodatku do Gazety Wyborczej.

 

kontakt: info@wyprawypartnerskie.pl