O górach oraz o tych, którzy na nich zarabiają

Polska to wyjątkowy kraj. Dlaczego? Na przykład dlatego, że w odróżnieniu od Niemiec zaliczana jest do krajów górskich. Ale cóż w tym dziwnego, skoro nawet na północ od Suwałk mamy pasmo Gór Sudawskich. Nie dziwi też tempo w jakim przybywa nam gór. A właściwie jest to zupełnie zrozumiałe wobec faktu, że wokół Podlesic wznoszą się Góra Zborów, Góra Kołoczek, czy Góra Apteka. Taki fakt należy uznać i zapisać... w odpowiedniej ustawie.

O faktach i pieniądzach dżentelmeni nie rozmawiają, w takim razie porozmawiajmy o tychże dżentelmenach. W XIX wieku w Albionie, raczej przy szklaneczkach whisky niż herbaty, powstała idea zdobywania szczytów Alp, a także innych gór świata, z Himalajami włącznie. Również Brytyjczycy byli pionierami sportowego alpinizmu.

Bez przewodnika alpinista stanął w szranki z górą i samym sobą. Można rzec, że wówczas narodziło się partnerstwo liny, o którym napisano tysiące mniej lub bardziej udanych książek. A które można skwitować dosłownym mottem Wawrzyńca Żuławskiego "Nie zostawia się przyjaciela w górach, nawet choćby był już tylko zmarzniętą bryłą".

Nie znaczy to, że zniknęła rola przewodnika. Osoby mniej wprawne, mniej samodzielne, nie mające czasu na własny rozwój zawsze korzystały i nadal korzystają z usług przewodników. Nic w tym złego, o ile nazywa się rzeczy po imieniu. Na rynku europejskim funkcjonują dwie organizacje zrzeszające przewodników górskich: UIMLA oraz UIAGM. Pierwsi z nich zrzeszeni są w Polsce w Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich LIDER (SMPG). Zgodnie z informacjami ze strony internetowej tej organizacji przewodnicy UIMLA "nie mają prawa prowadzić po drogach wspinaczkowych skalnych i lodowych, czyli tam gdzie trzeba używać sprzętu wspinaczkowego", a także nie mogą prowadzić "wycieczek w tereny górskie charakteryzujące się występowaniem lodowców (np Mont Blanc, itp.), jak i wymagające technik wspinaczkowych (drogi wspinaczkowe, wysokogórskie o charakterze wspinaczkowym). W związku z tym posługiwanie się symbolami UIMLA w tych miejscach jest wykroczeniem przeciwko organizacji i może narazić na przykrości." Jak jest w rzeczywistości daje lektura ofert ze stron internetowych członków tego stowarzyszenia. Choć być może w istocie wejścia na Mont Blanc odbywają się bez liny. Tylko gdzie w takim razie jest odpowiedzialność za klienta?

UIAGM w Polsce reprezentuje Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich (PSPW), które zrzesza wysoko wykwalifikowanych fachowców. Ich kapitał to duże doświadczenie górskie, staże i szkolenia. Ich kompetencje są naprawdę wysokie tak samo jak ceny. Ale wchodzenie na szczyty górskie nie jest potrzebą niezbędną do życia, a za luksusy oraz jakość należy odpowiednio zapłacić.

Odpowiedzią na wysokie ceny jest tak zwana "wyprawa partnerska". Cóż to za dziwo? Nic innego jak przewodnictwo, tylko w zakamuflowanej formie. Owszem na takiej wyprawie stosunki bywają partnerskie, ale nie da się ukryć faktu, że istnieje tu relacja usługodawca - klient. Za odpowiednio niską cenę otrzymujemy tu odpowiednio niską jakość. Zdarza się, że rzemiosła górskiego uczą się tu zarówno usługobiorcy, jak i usługodawcy. Czym może się taka nauka skończyć świadczą wypadki na Uszbie, Matterhornie, czy Rysach.

Partnerstwo w prawdziwym tego słowa znaczeniu jest wtedy, gdy Heniu i Stachu umówią się i pojadą załoić jakąś górę. Jednak, gdy Heniu za udział w wyjeździe płaci Stachowi, to mamy do czynienia z usługą. A ta może odbywać się zgodnie z prawem lub z jego pominięciem. Niestety czarnym przewodnictwem parają się nie tylko osoby niedoświadczone, ale także powszechnie znani pogromcy ścian i szczytów.

A żeby obraz był całkowity, należy opisać również proceder przewodnictwa wśród instruktorów PZA. Nie ma w tym nic złego, o ile posiadają oni dodatkowe uprawnienia. Niestety, w wielu przypadkach tak nie jest. Niektórzy zajmują się przewodnictwem pod przykrywką tak zwanych szkoleń alpejskich. Inni wprost informują o swojej ofercie, na sprzedaż której "nie mają papierów". Zgrozą wieje, gdy instruktorzy (choć ta uwaga dotyczy wszystkich parających się czarnym przewodnictwem), wprowadzają "na Blanka" po sześciu i więcej klientów. Ironizując można by rzec, że tacy ,"przewodnicy" są lepsi od tych z UIAGM, w tym od lokalnej elity z ENSA. No bo przecież ci z papierami mogą wziąć ze sobą co najwyżej dwie osoby. Nikły uśmiech znika mi z ust, gdy wyobrażę sobie statystycznie nieunikniony wypadek. Jako przewodniczący Komisji Szkolenia PZA zwracam się z apelem nie tylko do instruktorów PZA. Uzupełnijcie swoje kompetencje, również formalne, zanim wydarzy się tragedia!

W swych rozważaniach nieuchronnie zawiodło mnie do szkolenia wspinaczkowego. Cóż tu się dzieje? Instruktorzy rekreacji szkolący na drogach nie ubezpieczonych, choć ich znajomość z kośćmi rozpoczęła się na... kursie instruktorskim. Taki sam zarzut można wyartykułować wobec wielu instruktorów sportu o specjalności wspinaczka sportowa. O metodyce pracy w takim terenie nie wspominam. To samo zastrzeżenie dotyczy dróg wielowyciągowych. Konia z rzędem temu, kto wskaże taki kurs na stopień instruktora rekreacji, w którym w praktyce odbyły się zajęcia zakresu pracy, miejsca instruktora oraz metodyki szkolenia na drogach dwu i więcej wyciągowych. Myślę, że się nie pomylę i zaryzykuję przypuszczenie, iż także instruktorzy sportu również nie odbyli takiej praktyki. Mógłbym tu rzucać gromy, ale poprzestanę na refleksji nad stanem wyobraźni instruktora wysyłającego kursanta na drogę, której nie opanował od strony warsztatowej. Być może konsekwencje jakie może ponieść kursant nie są wystarczającym argumentem.

Przypomnę jednak, że nad każdym z instruktorów, również nade mną ciąży artykuł 160 Kodeksu Karnego (§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.). Oczywiście można rzec, że wśród instruktorów rekreacji oraz sportu znajdują się wybitni wspinacze, z pierwszych stron czasopism wspinaczkowych. Owszem, ale są również tacy, których kariera wspinaczkowa poza panelem ogranicza się do kursu instruktorskiego. Ażeby być rzetelnym muszę wrzucić kamyk do własnego ogródka. Instruktorzy PZA, którzy szyldem Związku przyciągają sobie klientów, a na kursy angażują instruktorów sportu i rekreacji nie mających stopni branżowych, świadomie wprowadzają w błąd odbiorców swojej oferty w. To nie jest wyłącznie działanie wbrew interesom kadry szkoleniowej PZA. W moim przekonaniu o wiele bardziej szkodliwe i niebezpieczne jest zatrudnianie instruktorów nie mających przygotowania metodycznego, ale także doświadczenia własnego we wspinaniu - nie mówiąc już o przygotowaniu do szkolenia - na drogach nieubezpieczonych. O tym pisałem już powyżej. Tak więc jest to sprzedaż usługi niepełnowartościowej. Z tym problemem do mnie, jako Szefa Szkolenia PZA zwróciło się wielu kolegów instruktorów. Dlatego stawiam następujący wniosek. Właściciele szkół wspinaczkowych, reklamujący swoją ofertę logiem: instruktor PZA, zatrudniajcie instruktorów PZA. Albo przestańcie "łowić kursantów na instruktorską blachę" i zrezygnujcie ze stopnia związkowego. Po prostu działajcie na własne konto opierając się wyłącznie na uprawnieniach państwowych. Inne działania są zwyczajnie nieuczciwe.

Zastanawiam się nad tym czym jest solidność w realizacji kursów wspinaczkowych w skałkach? Myślę tu wyłącznie nad tymi, które prowadzą instruktorzy PZA. Ograniczę się do apelu. Drodzy, potencjalni kursanci. Kurs przygotowujący do szkolenia tatrzańskiego ma określony program. Jego istotną częścią jest nabycie przez Was umiejętności asekurowania się w terenie nie ubezpieczonym. Z tego wynika, że ten temat nie może być wyłącznie wzmiankowany. Po kursie powinniście umieć prawidłowo osadzać stopery, roksy, heksy, czy friendy. Macie prawo wymagać od swoich instruktorów, aby nauczyli Was tych tajników.

Kolejna rzecz to instruktorzy szkolący w górach. Prawo określa tę sprawę jasno - w górach szkolić mogą nie przewodnicy górscy, nie instruktorzy wspinaczki sportowej, nie instruktorzy rekreacji, ale tylko i wyłącznie instruktorzy wspinaczki wysokogórskiej. Jest to zawód regulowany, czyli taki, którego uprawianie uzależnione jest od spełnienia odpowiednich wymogów (kursów, szkoleń, staży, egzaminów). Instruktorzy wspinaczki wysokogórskiej nie mają wyłączności na wiedzę, ale niech szewc robi buty, a krawiec szyje...

Instruktorzy PZA dzięki kilkudziesięcioletniej tradycji szkoleniowej, a także dzięki selekcji, kursom, szkoleniom unifikacjom i stażom nabyli umiejętność patrzenia na góry poprzez pryzmat możliwości kursanta oraz aktualnych warunków jakie panują w danym rejonie. Doświadczenie uczy, że bezprawne uzurpowanie roli szkoleniowca może zakończyć się tragicznie.

Na koniec ku refleksji zadam Wam, przyszli kursanci, klienci - inaczej mówiąc usługobiorcy - pytanie. Czy pozostalibyście w fotelu dentystycznym wiedząc, że wiertło, które zbliża się do Waszego zęba trzyma w ręku pasjonat - amator, a nie wykwalifikowany stomatolog?

Bogusław Kowalski
Instruktor taternictwa PZA

 

poprzednia  

 

kontakt: info@wyprawypartnerskie.pl