Szkolenie

Każdy, kto pragnie robić w górach coś więcej niż podstawowa turystyka ma do wyboru dwie drogi. Jedną z nich jest korzystanie z usług certyfikowanych przewodników, drugą - przygotowanie się do samodzielnego działania pod okiem instruktorów. Adept musi nauczyć się rozpoznawania i oceny zagrożeń, podejmowania decyzji i stosowania odpowiednich technik wspinaczkowych. Pozwala to odkrywać góry zupełnie samodzielnie.

Rodzaje kursów:

I. Kursy wspinaczkowe
-> Podstawowy kurs wspinaczki w skałkach
-> Kurs taternicki
-> Zimowy kurs wspinaczkowy

II. Pozostałe kursy
-> Kurs zimowej turystyki wysokogórskiej
-> Kurs lawinowy

-> Kurs skialpinizmu

Programy kursów


Gdzie się szkolić?

Baza szkoleniowa PZA
Terminy szkoleń

Szkoły wspinaczkowe w Polsce

Lista uprawnionych instruktorów
Instruktorzy skialpinizmu


Szkolenie... i co dalej?

Świeżo wyszkolony wspinacz może kontynuować swoją górską przygodę. Najprościej zapisać się do jednego z Klubów zrzeszonych w PZA, podnosić swoje kwalifikacje u boku doświadczonych kolegów, brać udział w wyjazdach i wyprawach.

Lista klubów zrzeszonych w PZA

kontakt: info@wyprawypartnerskie.pl